Hieronder beschrijven we in het kort hoe de Evangelisatie Jeruel tot stand is gekomen. Als u nog wat verder naar beneden scrolt dan kunt u het speciale jubileumkerkblad lezen die in april 2015 is uitgegeven vanwege het feit dat het huidige kerkgebouw toen precies op de dag af honderd jaar in gebruik was. In deze editie gaan we wat uitgebreider in op bepaalde momenten in de geschiedenis zoals bijvoorbeeld de tijd dat er Joodse onderduikers onder de kerk verborgen zaten. Ook komt u in dit kerkblad tegen wat de naam "Jeruël" eigenlijk betekent. Absoluut de moeite waard om hier even rustig voor te gaan zitten.

 

In  1903  wordt  het  fundament  van Jeruel gelegd door de Nederlands Hervormde Oosterkadekerk  te  Stadskanaal. Zij hoopten een zondagsschool te kunnen beginnen in Vledderveen. Ds. W. C. Mense, verbonden aan deze kerk, begint daarom in 1905 met evangeliseren bij de veenarbeiders in Vledderveen. De activiteiten en  samenkomsten  vinden  plaats in een lokaal van de toenmalige openbare basisschool die  gevestigd  was  aan  de  linkerkant  van de meesterswoning; het witte huis naast de huidige kerk aan de Waterschapsweg. Voor het evangelisatiewerk wordt er in 1907 op de huidige locatie een houten lokaal (foto eerste alinea) gebouwd dat de naam "Jeruel” krijgt. Vervolgens richt men op 28 oktober 1909 de Evangelisatievereniging op waarbij Jan Haisma wordt benoemd   als evangelist. Onder zijn bewind vindt  de bouw van de pastorie  plaats  in 1912   en  wordt  het  houten lokaal  in  1914  vervangen  voor  de  huidige  stenen  kerk.   In  de  dienst   op   maandag  05 april 1915, het is dan tweede paasdag, wordt de kerk voor het eerst in gebruik genomen. 

 

In de loop der jaren is Vledderveen een bloeiende gemeente met o.a een zondagsschool en een vrouwenvereniging. Daarbij raakt Vledderveen steeds meer geörienteerd op Onstwedde die de kerk ook regelmatig financieel ondersteund. In 2007 volgt een belangrijk punt wat de kerk maakt tot wat het nu is; het gebouw komt namelijk op de Rijksmonumentenlijst. Het gevolg is dat de kerk volledig van binnen en buiten gerestaureerd wordt in de oude stijl. Tijdens deze restauratie kan de gemeente elke zondag dienst houden in een zaaltje bij het andere nog enige overgebleven gebouw van vroeger in Vledderveen; het café. Na een jaar wordt de kerk weer gebruikt waarvoor het gebouwd is: de verkondiging van het Evangelie.   Hieronder meer geschiedenis: