DE GEMEENTELEDEN ZIJN WEER AANWEZIG IN DE KERK

bericht geplaatst op vrijdag 14 augustus 2020

Sinds zondag 02 augustus worden er weer erediensten in onze kerk gehouden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. We zijn verheugd te zien dat het grootste gedeelte van de mensen de weg naar de kerk niet is kwijtgeraakt. In de afgelopen twee diensten mochten we namelijk alweer zo'n vijftien kerkgangers in de kerk verwelkomen. Wat betreft de opgave wordt gevraagd dat als u nog niet geweest bent, u zich via het secretariaat opgeeft. Hierdoor kunnen we rekening houden met het aantal zitplaatsen. Bent u al wel een keer geweest dan hoeft u zich niet elke keer opnieuw op te geven, maar zal het mooi zijn als u laat weten als u niet aanwezig bent. Het bestuur heeft diverse maatregelen genomen om de eredienst zo veilig als mogelijk te bezoeken. Zo staan de stoelen per huishouden op 1.5 meter van elkaar en staan er in de kerk diverse desinfectiepompjes. Tijdens de diensten staan de deuren open voor ventilatie. Wat betreft het zingen speelt de organist net als anders alle opgegeven liederen, maar wordt er niet meegezongen. De collecte vindt plaats na afloop van de dienst buiten bij de uitgang. Uiteraard wijst het bestuur ook op een eigen verantwoordelijkheid waarbij verzocht wordt om thuis te blijven bij gezondheidsklachten. Hoewel met name het niet-zingen een grote beperking is, zijn we dankbaar dat Gods Woord altijd doorgang zal vinden en dat we weer een stap richting de gewone situatie konden zetten


VOLG HIER DE TROUWCEREMONIE VAN GERWIN & GEESJE

bericht geplaatst op woensdag 29 juli 2020

Op D.V. vrijdag 31 juli zal in onze kerk het burgerlijk huwelijk voltrokken worden van Gerwin Lichtenberg en Geesje Groenwold. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Vledderveen dat er op deze locatie een wettelijk huwelijk gaat plaatsvinden. De ceremonie, die om 14:30 uur zal beginnen, wordt geleid door buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Stadskanaal mevr. Wendy Rozema en is rechtstreeks op deze website mee te kijken via de camera in het kerkgebouw:  <klik hier>


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op zaterdag 10 april 2020

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Gisteren gedachten christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in deze onzekere tijd, ook niet in ons eigen leven! Want met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Morgen mogen we dit gaan vieren in de eredienst die, net zoals op Goede Vrijdag, rechtstreeks is mee te beleven via de link hiernaast.  Een gezegend Paasweekend gewenst!


DIENST OP GOEDE VRIJDAG MET LIVE BEELDUITZENDING!

bericht geplaatst op donderdag 09 april 2020

De liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag is hiernaast te vinden. Zoals al eerder vermeld zal er in deze dienst geen viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. We hopen dit met elkaar in de kerk te mogen vieren op het moment dat de situatie het weer toelaat. U hebt ook kunnen lezen dat het bestuur zo snel als mogelijk een camera in de kerk wilden plaatsen om de diensten ook met beeld mee te kunnen beleven. Door een grote inzet in de afgelopen week van onze technische bestuursleden Rob Blok en Wim Scheper is het inmiddels zo ver dat we de dienst van morgen rechtstreeks kunnen uitzenden met beeld. Het enige wat u moet doen is hiernaast op de link klikken waarna u wordt doorverbonden naar Youtube. Het is de eerste keer dat we met deze techniek gaan werken dus laat het ons gerust weten als er nog verbeterpunten zijn.  Een gezegende dienst! 


EREDIENSTEN IN APRIL WORDEN ONLINE UITGEZONDEN

bericht geplaatst op vrijdag 03 april 2020

Het onbekende wat op je afkomt zorgt voor onzekerheid. Het kan toch niet zo zijn dat een "onzichtbaar virus" er zelfs toe leidt dat er geen kerkdiensten meer gehouden kunnen worden? Het Woord van God, de houvast in ons leven... Zo hebben we ook in Vledderveen kort na biddag elke week voor een keuze gestaan; wat gaan we doen? Enerzijds de duidelijke richtlijnen van de overheid die aangeven dat een eredienst is toegestaan, maar anderzijds ook de verantwoording die je draagt naar elkaar als gemeenteleden en naar de samenleving. Als kerkbestuur hebben we besloten dat de erediensten in de maand april D.V. doorgang zullen vinden met enkel een voorganger, organist en een aantal bestuursleden. Deze diensten zijn online rechtstreeks mee te luisteren op deze website via de link hiernaast naar kerkdienstgemist. Hiermee volgen we het landelijk advies van de PKN. We zullen de voorgangers vragen om rekening te houden met de hoeveelheid liederen en de bekendheid. De liturgie voor de diensten zal een dag van tevoren op deze website verschijnen. Ook is er door het kerkbestuur besloten om z.s.m. een camera aan te schaffen zodat het mogelijk is om naast het kwalitatief goede geluid dat we al hebben, ook kwalitatief goed beeld kunnen uitzenden. Hier wordt op dit moment al aan gewerkt. Zodra dit gerealiseerd is, zullen we dit communiceren via deze website. Het Heilig Avondmaal wat we normaal op Goede Vrijdag vieren, hopen we D.V. later met elkaar te vieren, in de kerk, zodra de situatie het weer toelaat. Ook voor de jaarvergadering zal een nieuwe datum gezocht worden. We hopen dat we op de genoemde manier in deze onzekere tijden als gemeente toch verbonden met elkaar te blijven en dat bovenal Gods Woord zal blijven klinken. Onze ouderling en diaken zijn telefonisch bereikbaar voor pastorale en eventueel andere gemeentezaken of als u voorbede wilt aanvragen. Namens het bestuur, G. Lichtenberg


KOMENDE ZONDAG VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op vrijdag 31 januari 2020

Na een week van voorbereiding mogen we met de gemeente D.V. zondag 09 februari a.s. het Heilig Avondmaal gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


18 FEBRUARI: "GEROEPEN, GEANTWOORD, GEZONDEN"

bericht geplaatst op donderdag 15 februari 2018

De Hervormde gemeente in Vledderveen valt kerkelijk gezien onder de Hervormde Kerk van Onstwedde maar heeft wel een zelfstandig kerkbestuur. Binnen dit bestuur zijn ook de ambten van ouderling en diaken vertegenwoordigd. Komende zondag wordt D.V. ouderling dhr. Maarsingh herbevestigd en zal er na jarenlange trouwe dienst afscheid worden genomen van dhr. Groenewold als diaken. Hij blijft wel zitting houden in het bestuur. Dhr. Lichtenberg zal bevestigd worden in het ambt van diaken. De dienst, die ook rechtstreeks wordt uitgezonden via deze website, begint om 09:30 uur en zal geleidt worden door ds. W. v.d. Wind uit Onstwedde. De organist deze morgen is  Gert Meijer uit Onstwedde.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.