ZONDAG 29 MAART GEEN EREDIENST IN VLEDDERVEEN

bericht geplaatst op vrijdag 27 maart 2020

Er is besloten om zondag 29 maart a.s. geen eredienst in of vanuit Vledderveen te houden. Naast de richtlijnen van de overheid, die aangeven dat een dienst met maximaal dertig personen zou mogen plaatsvinden, en naast het advies van de PKN, die aangeven om uitsluitend online diensten te houden met een minimaal aantal personen, is er nu met name ook gekeken hoe het bestuur en de gemeente er zelf in staan. Op gemiddelde basis daarvan is besloten om de deuren zondag a.s. volledig dicht te houden.


EREDIENST OP 22 MAART, JAARVERGADERING UITGESTELD

bericht geplaatst op vrijdag 20 maart 2020

Conform de richtlijnen van onze overheid en het advies van de PKN kan ook aanstaande zondagmorgen de eredienst D.V. doorgang vinden. De deuren van de kerk staan dus open, maar we wijzen uiteraard in deze onrustige tijd ook op de mogelijkheid om de dienst via deze website rechtstreeks mee te luisteren. In het kerkgebouw zullen we zorgen dat de stoelen ruim voldoende uit elkaar staan en zal de collecte na afloop van de dienst bij de uitgang gehouden worden. Gezien de onzekere tijd lijkt het ons als bestuur verstandig om de situatie per week te bekijken. Wel is al besloten om de jaarvergadering, die gepland stond voor maandagavond 30 maart, niet door te laten gaan. Zodra het mogelijk is, wordt er een nieuwe datum vastgesteld. Laten we bij alles wat er speelt in ons land en in deze wereld niet vergeten dat we in de lijdenstijd leven en het oog gericht houden op Hem! GL


EREDIENST OP ZONDAG GAAT DOOR, ZANGDIENST NIET

bericht geplaatst op vrijdag 13 maart 2020

Beste gemeenteleden, zoals u heeft kunnen vernemen in de berichtgeving heeft de overheid, in verband met de verspreiding van het corona-virus, besloten om een verbod te leggen op "evenementen" met honderd bezoekers of meer. Gezien de gemiddelde opkomst bij onze kerk in een eredienst heeft het kerkbestuur besloten om D.V. de dienst van zondag 15 maart gewoon door te laten gaan. Als u toch liever thuis wilt blijven maar de dienst wel graag mee wilt maken, dan wijzen we u op de link hiernaast naar kerkdienstgemist.nl waar u de dienst rechtstreeks mee kunt luisteren. Daarnaast is besloten om de zangdienst van zondagavond 29 maart niet door te laten gaan. Het koor heeft inmiddels al afgezegd omdat diverse leden in de gezondheidszorg werken en daarnaast is de opkomst in een zangdienst meestal veel groter dan in de zondagse eredienst waardoor er een verhoogd risico plaatsvindt. We mogen bidden voor wijsheid dat nu, en in de komende periode  de juiste beslissingen en eventuele maatregelen  worden genomen  rondom dit virus.


HET KERKBLAD VAN MAART KOMT ZATERDAG IN DE BUS

bericht geplaatst op vrijdag 28 februari 2020

Morgenvroeg wordt het kerkblad van maart weer rondgebracht door onze trouwe bezorger Roelf Groenewold. Verderop deze website staan enkele pagina's uit dit kerkblad gepubliceerd. Wilt u het volledige kerkblad elke maand in de bus ontvangen om volledig op de hoogte te blijven van onze gemeente? Neem dan gerust even contact met ons op


ZONDAG 09 FEBRUARI VIERING HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op vrijdag 31 januari 2020

Na een week van voorbereiding mogen we met de gemeente D.V. zondag 09 februari a.s. het Heilig Avondmaal gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


ELKE DAG EEN STAPJE DICHTERBIJ DIE ENE GROTE DAG!

bericht geplaatst op vrijdag 30 augustus 2019

Na een aantal weken zomerstilte kunnen we aan het straatbeeld zien dat alles weer van start is gegaan. School, werk, het verenigingsleven, alles is weer begonnen. In de kerk ontmoetten we de mensen weer die we misschien een aantal weken gemist hadden tijdens de vakantie. Ook is het kerkblad weer klaargemaakt deze week. Verderop deze website zijn hier een aantal pagina's uit te lezen waarin ook terugkomt dat we allemaal weer onderweg zijn. Onderweg met onze dagelijkse bezigheden, maar ook onderweg naar die ene Grote dag die spoedig komen zal. We hebben hierbij een mooi bijpassend lied uitgezocht. G.L.


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op vrijdag 19 april 2019

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Vandaag gedenken christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. "Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield" (Mattheüs 27:45) "Hij zeide: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest" (Johannes 19:30) Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Want met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Een gezegend Paasweekend gewenst!


HET HONDERDSTE KERKBLAD IS VANMORGEN VERSPREIDT

bericht geplaatst op zaterdag 02 februari 2019

Vanochtend is het honderdste kerkblad van Vledderveen, sinds deze zelfstandig wordt uitgegeven, in de brievenbus van de leden bezorgd. Verderop op deze website zijn zoals gebruikelijk enkele pagina's te lezen. Hierin de vaste rubriek "vanuit de studeerkamer" met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal dat we D.V. 03 februari mogen vieren.  En  ook  de  maandelijkse  meditatie  van ouderling Maarsingh.


18 FEBRUARI: "GEROEPEN, GEANTWOORD, GEZONDEN"

bericht geplaatst op donderdag 15 februari 2018

De Hervormde gemeente in Vledderveen valt kerkelijk gezien onder de Hervormde Kerk van Onstwedde maar heeft wel een zelfstandig kerkbestuur. Binnen dit bestuur zijn ook de ambten van ouderling en diaken vertegenwoordigd. Komende zondag wordt D.V. ouderling dhr. Maarsingh herbevestigd en zal er na jarenlange trouwe dienst afscheid worden genomen van dhr. Groenewold als diaken. Hij blijft wel zitting houden in het bestuur. Dhr. Lichtenberg zal bevestigd worden in het ambt van diaken. De dienst, die ook rechtstreeks wordt uitgezonden via deze website, begint om 09:30 uur en zal geleidt worden door ds. W. v.d. Wind uit Onstwedde. De organist deze morgen is  Gert Meijer uit Onstwedde.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.