ZONDAG 14 JULI VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op maandag 08 juli 2024

Komende zondag 14 juli hopen we met de gemeente D.V. het Heilig Avondmaal te gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)  Een goede voorbereiding gewenst!


ZANGDIENST LIJDENSTIJD OP ZONDAGAVOND 17 MAART

bericht geplaatst op vrijdag 15 maart 2024

Komende zondagavond zal D.V. de jaarlijkse zangdienst in de lijdenstijd worden gehouden. We nodigen u van harte uit om met ons diverse bekende liederen van o.a. Johannes de Heer mee te zingen in het monumentale kerkje. Ook is het mogelijk om de dienst via de livestream mee te beleven. Het thema deze avond is: "Aan de voet van het kruis is niemand neutraal"  Muzikale medewerking wordt verleend door het Gospelkoor Nadjezjda.


KERSTBAKJESACTIE VAN DONDERDAG 07 T/M 14 DECEMBER

bericht geplaatst op zaterdag 02 december 2023

Ook dit jaar wordt de traditionele kerstbakjesactie weer georganiseerd. Inmiddels al meer dan dertig jaar! U bent op de genoemde datums van harte welkom in de schuur van de familie Bruggers, Vledderhuizen 9 om kerst- bakjes, stukken en kransen te kopen, alles gemaakt door enthousiaste vrijwilligers. De opbrengst is voor de instandhouding van onze kerk. Ook is het mogelijk om een bestelling door te geven en het kerststuk aan huis te laten bezorgen. Neem gerust even contact op met Dineke Lichtenberg voor de mogelijkheden: 06-28156089


EEN BOOG IN DE WOLKEN ALS TEKEN VAN TROUW

bericht geplaatst op zaterdag 04 november 2023

De omslagkalender 2024, die we als kerk elk jaar uitgeven, is afgelopen week verspreidt onder de abonnees van het kerkblad. Komende week zal er een exemplaar huis aan huis bezorgd worden in Vledderveen. Daarbij zit ook een korte uitleg over de tekst die dit jaar gekozen is uit het eerste boek in de Bijbel, Genesis 9:13 waar staat: "Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde."


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op zaterdag 08 april 2023

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Gisteren gedachten christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Komt u morgen ook in de kerk om dit samen te gaan vieren?


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.  GL