HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR EEN IEDER!

bericht geplaatst op vrijdag 14 april 2017

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig licht van Pasen! "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16) Dit is de kern van ons christelijk geloof en van dit Evangelie mogen we komend weekend horen in de erediensten op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. Hiernaast  zijn  de  liturgieën voor deze diensten te vinden.


BIDDEND OP WEG RICHTING GOEDE VRIJDAG EN PASEN

bericht geplaatst op maandag 06 maart 2017

Gistermorgen mochten we de maand beginnen beginnen met de zondagse eredienst die in het teken stond van de huidige lijdenstijd. Ook was er weer kindernevendienst voor de kinderen die, zoals u kunt zien, weer creatief zijn geweest. Ook volgende week mogen we veel kinderen begroeten omdat het kinderkoor "Spring" uit Onstwedde medewerking zal verlenen aan de eredienst. Ouders, grootouders, familie, buren, iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst en na afloop is er koffie en ranja. Eerst mogen we aanstaande woensdag een dienst houden die in het teken staat van biddag voor gewas en arbeid. In het kerkblad van maart, die verderop op deze site is geplaatst, komt ook de politiek terug in de rubriek "vanuit de studeerkamer" en in de meditatie. Voor de Tweede Kamerverkiezingen die voor de deur staan mogen we ook zeker om wijsheid bidden voor zowel de mensen die gaan stemmen als de mensen die verkozen zullen worden en een regering zullen moeten vormen. Maar bovenal mogen we in deze maand ons verder voorbereiden op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus Christus zich aan het kruis op Golgotha gaf voor onze zonden. We mogen ook weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Drie dagen later mogen we immers de opstanding van onze Heiland vieren. Ja Hij leeft! Toen, nu en tot in eeuwigheid! Bent u er al klaar voor om Pasen te kunnen vieren? Allen een gezegende maand gewenst en wellicht tot ziens in de kerk.


ZONDAGMORGEN ELF UUR VIERING HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op zaterdag 28 januari 2017

Morgenvroeg, zondag 29 januari, begint de eredienst D.V. niet zoals gebruikelijk om half tien maar om elf uur. Hierdoor is het mogelijk dat ds. Viergever, die eerst voor zal gaan in Onstwedde, het Heilig Avondmaal mag bedienen. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Heere Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


DECEMBER STAAT IN HET TEKEN VAN KERST EN ADVENT

bericht geplaatst op vrijdag 02 december 2016

We leven in de Adventstijd en zien uit naar het Kerstfeest. Bij onze kerk staan er in deze maand weer een aantal traditionele activiteiten op het programma. Zo zal volgende week weer begonnen worden met de kerstbakjesactie en staat zondagavond 11 december de Adventszangdienst op de agenda zoals hieronder ook is te lezen. Verder zijn er naast de erediensten op de Adventszondagen ook de diensten op Eerste Kerstdag en oudjaarsavond waar u van harte welkom bent. Meer informatie aangaande onze kerk is te vinden in het kerkblad die we deze maand eenmalig volledig online hebben  gezet.  Het  kerkbestuur  van  Vledderveen wenst u allen een gezegende Adventstijd.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.