ZONDAGMORGEN VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op vrijdag 31 mei 2019

Na een week van voorbereiding mogen we met de gemeente D.V. zondag 02 juni a.s. het Heilig Avondmaal gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


ZONDAG 19 MEI OM 16:30 UUR DIENST VOOR JONG EN OUD

bericht geplaatst op woensdag 15 mei

Aanstaande zondagmiddag zal er D.V. weer een dienst gehouden worden in ons kerkgebouw waarbij de nadruk op de zang ligt. Het thema is: "Heb ik vandaag nog iets aan Pasen?" Dhr. van Heijningen zal de dienst leiden. Het koor "Believe" uit Tiendeveen  zal  muzikale medewerking verlenen en een aantal  liederen  ten gehore  brengen waaronder: Amazing Grace, Heer ik kom tot U, Tienduizend redenen tot dankbaarheid en Ik zal er zijn. De volledige liturgie voor deze dienst is aan de rechterkant van de website te zien.


ZONDAG 05 MEI IN ALLE VRIJHEID NAAR DE KERKDIENST

bericht geplaatst op vrijdag 03 mei 2019

Het kerkblad van mei is vandaag weer bezorgd bij de leden. Zoals gebruikelijk hebben we een aantal pagina's gepubliceerd op deze website. De nadruk in dit kerkblad ligt op 4 en 5 mei. We mogen dankbaar zijn dat we elke zondag in vrede en vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Ook in de dienst op zondag 05 mei zal dit het thema zijn.


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op vrijdag 19 april 2019

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Vandaag gedenken christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. "Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield" (Mattheüs 27:45) "Hij zeide: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest" (Johannes 19:30) Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Want met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Een gezegend Paasweekend gewenst!


HET HONDERDSTE KERKBLAD IS VANMORGEN VERSPREIDT

bericht geplaatst op zaterdag 02 februari 2019

Vanochtend is het honderdste kerkblad van Vledderveen, sinds deze zelfstandig wordt uitgegeven, in de brievenbus van de leden bezorgd. Verderop op deze website zijn zoals gebruikelijk enkele pagina's te lezen. Hierin de vaste rubriek "vanuit de studeerkamer" met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal dat we D.V. 03 februari mogen vieren.  En  ook  de  maandelijkse  meditatie  van ouderling Maarsingh.


18 FEBRUARI: "GEROEPEN, GEANTWOORD, GEZONDEN"

bericht geplaatst op donderdag 15 februari 2018

De Hervormde gemeente in Vledderveen valt kerkelijk gezien onder de Hervormde Kerk van Onstwedde maar heeft wel een zelfstandig kerkbestuur. Binnen dit bestuur zijn ook de ambten van ouderling en diaken vertegenwoordigd. Komende zondag wordt D.V. ouderling dhr. Maarsingh herbevestigd en zal er na jarenlange trouwe dienst afscheid worden genomen van dhr. Groenewold als diaken. Hij blijft wel zitting houden in het bestuur. Dhr. Lichtenberg zal bevestigd worden in het ambt van diaken. De dienst, die ook rechtstreeks wordt uitgezonden via deze website, begint om 09:30 uur en zal geleidt worden door ds. W. v.d. Wind uit Onstwedde. De organist deze morgen is  Gert Meijer uit Onstwedde.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.