AANGESCHERPTE MAATREGELEN BEZOEKEN EREDIENST

bericht geplaatst op woensdag 29 december 2021

De huidige landelijke regelgeving rondom het corona-virus heeft ons als kerkbestuur doen besluiten om enkele maatregelen in te voeren om op een veilige manier een eredienst te kunnen blijven houden. Onze insteek is om zo lang als het kan naast de online-uitzending die er elke dienst is, ook fysiek de dienst te kunnen blijven bezoeken. Grondrechtelijk gezien is dit sowieso mogelijk, maar we willen daarnaast ook maatschappelijk onze verantwoordelijkheid nemen, waarbij we kijken naar de adviezen die afgegeven zijn door de Protestantse Kerk Nederland. Als u op de foto klikt vindt u het volledige bericht. Bestuur


DE EREDIENST BLIJFT TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op dinsdag 21 september 2021

Komend weekend vervalt de anderhalvemeterregel en wordt op veel plaatsen het zogeheten coronatoegangsbewijs verplicht. Het zal u niet ontgaan zijn dat de meningen in de samenleving hierover sterk verdeeld zijn. De overheid geeft aan dat kerken niet hoeven te controleren op een coronapas omdat een kerkdienst een besloten bijeenkomst is en er vrijheid van godsdienst geldt in Nederland. Ook in Vledderveen zal er niet gevraagd worden om een toegangsbewijs om de eredienst te kunnen bezoeken! Hiermee deelt het kerkbestuur de mening van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) dat een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten: "Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn" Daarnaast volgt het bestuur ook het PKN-advies om gepaste afstand van elkaar te houden. De indeling van de kerk blijft daarom voorlopig zoals het momenteel is, waarbij de stoelen per huishouden op anderhalve meter uit elkaar staan. Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten vraagt het bestuur om niet fysiek naar het kerkgebouw te komen maar de dienst digitaal te bezoeken via de website.


KOMENDE ZONDAG VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op dinsdag 14 september 2021

Na een week van voorbereiding hopen we met de gemeente D.V. zondag 19 september a.s. het Heilig Avondmaal te gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24) Door de bekende omstandigheden is het al lange tijd geleden dat we het Heilig Avondmaal in de kerk konden vieren. Omdat er in de kerk nog altijd afstand van elkaar gehouden moet worden, zal de viering iets anders gaan dan dat we gewend zijn. De diaken zal, uiteraard met de nodige hygiëne, zorgen dat het brood 's morgens al afgedekt op de schaal klaarligt en de wijn in kleine bekertjes is geschonken. Tijdens de viering zal de dominee net als anders het brood breken en de wijn in de drinkbeker schenken, maar zal deze dus niet rondgaan. De diaken brengt het al klaargezette brood en wijn bij de mensen op hun zitplaats. Omdat er voor iedereen een apart bekertje zal zijn, willen we graag uiterlijk zaterdagavond via de secretaris weten of u deel zult nemen aan de viering. Een goede voorbereiding gewenst!  GL 


KERKBLAD SEPTEMBER: VAN TIJD NAAR EEUWIGHEID

bericht geplaatst op zaterdag 05 september 2021

Vanmorgen is het kerkblad van september verschenen. Centraal hierin staat "de tijd" waarover Prediker schrijft in hoofdstuk 3 welke begint met de woorden "voor alles is er een vastgestelde tijd" Zo vlak na de vakantie starten voor veel mensen allerlei activiteiten op diverse gebieden weer op, waarbij we weer geleefd worden door de agenda's. Op zondag 19 september hopen we voor het eerst sinds lange tijd het Heilig Avondmaal weer met elkaar te kunnen vieren. Het kerkbestuur zal hier in de vergadering op woensdagavond 08 september eerst nog met elkaar over spreken.


VOLG HIER DE TROUWDIENST VAN GERWIN & GEESJE

bericht geplaatst op woensdag 04 augustus 2021

Op D.V. vrijdagavond 06 augustus om 19:00 uur zal de trouwdienst van Gerwin & Geesje Lichtenberg plaatsvinden in de tuin achter de kerk in Vledderveen. In deze dienst willen zij een zegen vragen over het huwelijk dat vorig jaar is gesloten. De trouwdienst is rechtstreeks mee te kijken: <klik hier>


GEMEENTEZANG WEER MOGELIJK TIJDENS DE EREDIENST

bericht geplaatst op zaterdag 03 juli 2021

Opnieuw mocht er een stap gezet worden in de terugkeer naar de 'normale' viering van een eredienst. Sinds zondag 27 juni geldt voor alle kerken dat 100% van de zitplaatsen weer benut mag worden met inachtneming van 1.5 meter afstand. Kijkende naar de trouwe opkomst in onze gemeente is de afstand geen probleem en hoeft u zich niet elke week op te geven. Mocht u nou voornemens zijn met extra mensen te komen, laat het ons dan weten zodat we meer stoelen klaar kunnen zetten, waarbij we eventueel het schot openzetten. Verder is na lange tijd de samenzang weer toegestaan door de overheid! De PKN geeft hierbij de ventilatie in de kerk als belangrijkst aandachtspunt mee. Als kerkbestuur hebben we het afgelopen jaar steeds de maatregelen in acht genomen, en de adviezen opgevolgd zoals die werden gegeven. Wat betreft de samenzang hebben we daarom ook besloten dat met ingang van zondag 04 juli a.s. er weer gezongen kan worden in de diensten.


VOLG HIER DE TROUWCEREMONIE VAN GERWIN & GEESJE

bericht geplaatst op woensdag 29 juli 2020

Op D.V. vrijdag 31 juli zal in onze kerk het burgerlijk huwelijk voltrokken worden van Gerwin Lichtenberg en Geesje Groenwold. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Vledderveen dat er op deze locatie een wettelijk huwelijk gaat plaatsvinden. De ceremonie, die om 14:30 uur zal beginnen, wordt geleid door buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Stadskanaal mevr. Wendy Rozema. Om mee te kijken: <klik hier>


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op zaterdag 10 april 2020

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Gisteren gedachten christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Morgen mogen we dit gaan vieren in de eredienst die, net zoals op Goede Vrijdag, rechtstreeks is mee te beleven via de youtube-link op deze website.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.  GL