HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op vrijdag 19 april 2019

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Vandaag gedenken christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. "Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield" (Mattheüs 27:45) "Hij zeide: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest" (Johannes 19:30) Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Want met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Een gezegend Paasweekend gewenst!


KERKBLAD MAART ONLINE EN DATUM JAARVERGADERING

bericht geplaatst op woensdag 06 maart 2019

Vorige week is het kerkblad van maart verschenen. Zoals gebruikelijk hebben we op deze website een aantal pagina's uit dit kerkblad geplaatst. Intussen is ook de jaarvergadering vastgesteld en deze zal D.V. gehouden worden op maandag 15 april om 20:00 uur. Het kerkbestuur  nodigt  alle  leden uit om op deze avond aanwezig te zijn.


HET HONDERDSTE KERKBLAD IS VANMORGEN VERSPREIDT

bericht geplaatst op zaterdag 02 februari 2019

Vanochtend is het honderdste kerkblad van Vledderveen, sinds deze zelfstandig wordt uitgegeven, in de brievenbus van de leden bezorgd. Verderop op deze website zijn zoals gebruikelijk enkele pagina's te lezen. Hierin de vaste rubriek "vanuit de studeerkamer" met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal dat we D.V. 03 februari mogen vieren.  En  ook  de  maandelijkse  meditatie  van ouderling Maarsingh.


DINSDAG 25 DECEMBER: KERSTVIERING OM 09:30 UUR

bericht geplaatst op maandag 24 december 2018

Morgenvroeg dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag mogen we in de eredienst de geboorte van onze Heiland Jezus Christus vieren. In deze dienst zal er muzikale medewerking zijn van Margriet Brouwer en Anita van Dokkum (zang) en Hilja Wever (dwarsfluit). Jos van der Wal begeleidt de zang op het orgel. De volledige liturgie staat inmiddels online en het is mogelijk om de dienst rechtstreeks mee te luisteren via deze website. Tevens zal de dienst ook uitgezonden worden op de regionale radiozender RTV EEN.  Het  kerkbestuur  wenst  u en jou alvast een gezegende dienst en fijne kerstdagen!


KERSTBAKJESACTIE VAN 07 TOT EN MET 13 DECEMBER

bericht geplaatst op vrijdag 23 november 2018

Ook dit jaar wordt de traditionele kerstbakjesactie gehouden. Een groep enthousiaste vrijwilligers zal prachtige kerstbakjes, kransen en kerststukjes maken voor de verkoop. De opbrengst hiervan is voor de instandhouding van het kerkenwerk  in  Vledderveen. U  bent  op de hierboven genoemde datums van  harte  welkom  in de  schuur  van  de  familie  Bruggers  aan  de  Vledderhuizen  9  in  Onstwedde.


ZONDAGMORGEN VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op vrijdag 16 november 2018

Na een week van voorbereiding mogen we met de gemeente D.V. zondagmorgen a.s. het Heilig Avondmaal gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)


KERKBLAD NOVEMBER UITGEGEVEN EN ONLINE TE LEZEN

bericht geplaatst op dinsdag 06 november 2018

Het kerkblad van november is onlangs verspreidt onder de abonnees. Verderop op deze website zijn enkele pagina's van dit kerkblad te lezen met onder andere de rubriek "vanuit de studeerkamer" en een korte meditatie. Verder is er nog een kleine wijziging in het preekrooster: in de avonddienst op dankdag voor gewas en arbeid gaat niet zoals vermeld en tevens afgekondigd dhr. Vos uit Oostwold voor, maar dhr. v.d. Wal uit Winschoten.


18 FEBRUARI: "GEROEPEN, GEANTWOORD, GEZONDEN"

bericht geplaatst op donderdag 15 februari 2018

De Hervormde gemeente in Vledderveen valt kerkelijk gezien onder de Hervormde Kerk van Onstwedde maar heeft wel een zelfstandig kerkbestuur. Binnen dit bestuur zijn ook de ambten van ouderling en diaken vertegenwoordigd. Komende zondag wordt D.V. ouderling dhr. Maarsingh herbevestigd en zal er na jarenlange trouwe dienst afscheid worden genomen van dhr. Groenewold als diaken. Hij blijft wel zitting houden in het bestuur. Dhr. Lichtenberg zal bevestigd worden in het ambt van diaken. De dienst, die ook rechtstreeks wordt uitgezonden via deze website, begint om 09:30 uur en zal geleidt worden door ds. W. v.d. Wind uit Onstwedde. De organist deze morgen is  Gert Meijer uit Onstwedde.


HET EERSTE KERKBLAD VAN 2018 IS ONLINE VERSCHENEN

bericht geplaatst op vrijdag 05 januari 2018

Op deze website is een gedeelte van het eerste kerkblad van 2018 te vinden. Hierin de vaste rubriek "vanuit de studeerkamer" waarin het gaat over een vuurtoren, geschreven naar aanleiding van de actualiteit. Ook is de maandelijkse meditatie geplaatst. Aanstaande zondag, de eerste zondag van het nieuwe jaar, mogen we ons weer geroepen voelen om naar de kerk te gaan. Want ook in 2018 wil God ons leiden op ons levenspad, ieder in zijn of haar situatie. Hij weet wat het beste is voor een ieder en ook voor onze gemeente. De liturgie voor de komende eredienst is inmiddels geplaatst.  Een  goed  en  gezegend 2018!


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.