ZONDAG 29 JANUARI VIERING HEILIG AVONDMAAL

bericht geplaatst op vrijdag 06 januari 2023

Op zondag 29 januari hopen we met de gemeente D.V. het Heilig Avondmaal te gaan vieren. Het Avondmaal is Heilig omdat het door onze Heiland Jezus Christus Zelf is ingesteld in de nacht waarin Hij verraden en overgeleverd zou worden. In  de Bijbel kunnen we lezen dat de Here Jezus het brood nam "en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis"  (1 Korinthe 11: 23 en 24)  Een goede voorbereiding gewenst!


KERSTBAKJESACTIE VAN 08 T/M 15 DECEMBER

bericht geplaatst op donderdag 08 december 2022

Na twee jaar afwezigheid wordt dit jaar de kerstbakjesactie voor de 30e keer georganiseerd. U bent van harte welkom in de schuur van de familie Bruggers om kerst- bakjes, stukken en kransen te kopen, alles gemaakt door enthousiaste vrijwilligers. De opbrengst is voor de instandhouding van onze kerk. Het eerste jaar was dit voor de aanschaf van centrale verwarming, een thema dat nu dertig jaar later ook weer actueel is. Draagt u onze kerk ook een 'warm' hart toe?


ZONDAG 09 OKTOBER DOOPDIENST LEVI VAN BRIEMEN

bericht geplaatst op donderdag 06 oktober 2022

Op zondag 09 oktober zal D.V. de doopdienst van Levi van Briemen plaatsvinden. Levi is de zoon van onze gemeenteleden Marcel en Rachelle van Briemen-Elshout. Het is ruim twintig jaar geleden dat de Heilige Doop in de kerk van Vledderveen werd bediend. We zien uit naar een mooie en gezegende zondag. De dienst is op Youtube via deze link te volgen: <klik hier>


HET EEUWIG LICHT VAN PASEN GLOORT VOOR IEDEREEN

bericht geplaatst op zaterdag 16 april 2022

Achter het kruis van Goede Vrijdag gloort het eeuwig Licht van Pasen! Gisteren gedachten christenen de meest indrukwekkende, en voor een ieder de meest cruciale dag in de geschiedenis: Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Maar we mogen weten en geloven dat de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet in ons eigen leven! Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood overwon, Hij is opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar zal eeuwig leven! Morgen mogen we dit gaan vieren in de eredienst die, net zoals op Goede Vrijdag, rechtstreeks is mee te beleven via de youtube-link op deze website.


GEEN MAATREGELEN MEER VOOR BIJWONEN EREDIENST

bericht geplaatst op zaterdag 05 maart 2022

Door de nieuwsactualiteiten rondom de verschrikkelijke oorlog zouden we haast denken dat er geen corona meer in de wereld is. Gelukkig lijkt dit ook inderdaad op zijn retour en hebben we ook bij ons in de kerk niet meer met maatregelen te maken die de eredienst beperken. We laten alleen de stoelen voorlopig nog even in de opstelling staan, met iets minder tussenruimte, zoals ze nu staan. Het lijkt ons goed om wel waakzaam te blijven.


VERHEUGT U, HET IS GOD DIE TROUW ZIJN KERK BEWAART

bericht geplaatst op donderdag 04 mei 2017

"Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw Zijn kerk bewaart." Dit is een treffende regel van een mooi lied dat heel goed past bij de bijzondere foto die hiernaast is te zien. De regenboog, het teken van Gods trouw, die precies uitmondt op de toren van onze kerk. Ook het moment waarop deze foto tot stand kwam is bijzonder te noemen. Het was namelijk op de avond van Stille Zaterdag; de dag voor Pasen waarop we de opstanding van onze Heer en Heiland mochten vieren. Al meer dan honderd jaar wordt het mogelijk gemaakt dat we ook hier in deze gemeente, van dat Evangelie mogen horen. We mogen het weten en we kunnen het dus in dit geval heel duidelijk zien dat Gods trouw groot is; ook aan Zijn kerk hier in Vledderveen. Laten we ons daarom blijven verheugen en blijven samenkomen in de erediensten waarin God ons zelf roept en tot ons wil spreken in zowel de gemeente als een ieders persoonlijk leven. En in deze dagen van 04 en 05 mei mogen we er aan herinnerd worden dat we hier in Nederland nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan.


WEBSITE WWW.JERUEL.NL VOLLEDIG VERNIEUWD

bericht geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

Vandaag precies op de "verjaardag" van onze Evangelisatievereniging (oprichting 28 oktober 1909) kunnen wij onze geheel vernieuwde website aan u presenteren. Met een aantal mensen is er de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. De actualiteit maar ook de rijke geschiedenis van onze kerk is op deze site terug te vinden. Ook heeft het kerkbestuur geïnvesteerd in een zender van www.kerkdienstgemist.nl waarbij het  vanaf  nu  ook  mogelijk  is  om  een  dienst rechtstreeks mee- of later terug te luisteren.  GL