Van harte welkom op de website van onze Evangelisatievereniging Jeruel. Al meer dan honderd jaar na ingebruikname van het monumentale stenen kerkgebouw aan de Waterschapsweg wordt er elke zondagmorgen om half tien nog een eredienst gehouden waarin het Woord van God verkondigd wordt. Hieronder proberen we in het kort te schetsen hoe de Nederlands Hervormde Kerk in Vledderveen, een klein dorpje onder de rook van Stadskanaal in de provincie Groningen, ook in 2019 nog steeds een weliswaar kleine maar  levende  en  zichtbare   gemeente  is  in  Zijn  Grote  Koninkrijk.

 

De Evangelisatievereniging Jeruel is een geheel zelfstandige wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Onstwedde binnen de PKN. Jeruel heeft een eigen bestuur waarin ook de ambten van ouderling en diaken zijn vertegenwoordigd. Bij de erediensten die gehouden worden op zondagmorgen wordt er een beroep gedaan op verschillende gast-predikanten die in deze diensten voorgaan. Ook zijn er drie trouwe organisten die al vele jaren de zang begeleiden op het bij de restauratie aangeschafte pijporgel. Naast de erediensten wordt er drie maal per jaar, op zondagavond, een zangdienst georganiseerd. In de aanloop naar Pasen, rondom de zomervakantie en in de Adventstijd staan deze diensten op de agenda. Er worden in de zangdiensten veelal bekende liederen gezongen uit onder andere de bundel van Johannes de Heer en Opwekking. Afwisselend is hierbij een muziekgroep of bijvoorbeeld  een trompetist aanwezig of treedt er een koor op. De fantastische akoestiek van het kerkgebouw komt in deze  diensten  goed  naar voren en draagt zeker bij aan mooie en waardevolle zangavonden.
 
Vledderveen ziet zichzelf als een Confessionele gemeente met een Christus-verkondigende prediking. Elke dienst opnieuw staat de kern van het Evangelie centraal zoals die vermeld staat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

 

Het kerkgebouw (1914) met aan de rechterkant de pastorie (1912) aan de Waterschapweg (foto van januari 2016)
Het kerkgebouw (1914) met aan de rechterkant de pastorie (1912) aan de Waterschapweg (foto van januari 2016)